Aktuální informace zákazníkům a obchodním partnerům

Vážení obchodní partneři,
v návaznosti na rozvolňování mimořádných vládních opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru přistupujeme k úpravám svých interních bezpečnostních opatření jak je popsáno níže. Zde nepopsané se dále řídí platnými nařízeními vlády a orgány státní správy. 

Počínaje dnem 25.05.2020 platí nově tato pravidla:

- Návštěvy za účelem obchodního jednání jsou opět povoleny. Je nutné být dopředu domluven
  s konkrétní osobou na přesném termínu schůzky.
- Před vstupem do areálu společnosti LIKOP, s.r.o. nahlásíte přes komunikátor důvod příjezdu.
  Následně budete vpuštěni do areálu. Návštěvy za účelem jednání vchází do areálu pouze pěšky.
- Osoby, které vstupují nebo vjíždějí do areálu společnosti LIKOP, s.r.o. již nemusí být při vstupu
  a po celou dobu pobytu v areálu chráněny rouškou. Nadále však platí dodržování
  bezpečného rozestupu ve vzdálenosti nejméně 1m a dodržování základních hygienických pravidel.

Zároveň platí důrazný zákaz vstupu do všech skladů a výrobních provozů bez
doprovodu zodpovědné osoby!

- Pro dovoz obědů řidič přijede na obvyklé místo pro předání jídlonosičů.
- Pro nakládku / vykládku řidič přijede do místa označeného jako „EXPEDICE“.
- Asistentka se kterou řidič komunikoval předá potřebné informace skladníkovi.
- Řidič samostatně připraví vozidlo k nakládce / vykládce a vyčká na příchod skladníka.
- Skladník provede nakládku / vykládku.
- Na označeném místě v prostorách EXPEDICE proběhne předání dokumentů k nakládce /
  vykládce. V případě, že dodaný nebo expedovaný náklad nekoresponduje s doklady k dodávce,
  bude o tom proveden záznam (dodací list) a následně okamžitě informována obch. asistentka.
- Řidič na dokumenty k nakládce / vykládce uvede čitelně své plné jméno, kontaktní telefon a 
  název zaměstnavatele.
- Skladník provede kontrolu dokumentů. Pokud je vše v pořádku, dá řidiči pokyn k odjezdu.
- Řidič samostatně připraví vozidlo k odjezdu (zajistí ložnou plochu) a bez zbytečného odkladu
  opouští areál společnosti LIKOP, s.r.o.

foto/covid-19.jpg

 

« zpět na úvodní stranu