Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o.

Vážení obchodní přátelé,

v minulém roce nám byl schválen dotační titul Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nyní jsme zdárně ukončili I. etapu nákupu nových technologií. Za nedlouho spouštíme II. etapu, kterou bychom měli ukončit do konce roku 2022.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 22.10.2020 v rámci Výzvy II. výzva Technologie - ITI Ostrava a Prioritní osy PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_296/0023757. 

 

foto/plakat_k_publicite_final.jpg

 

« zpět na úvodní stranu