Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o.

Vážení obchodní přátelé,

v roce 2020 nám byl schválen dotační titul Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V roce 2021 jsme ukončili I. etapu nákupu nových technologií. Na konci roku 2022 jsme zdárně ukončili II. etapu. Nyní již máme plně funkční všechny dodané technologie a zařízení.

Níže vám je představujeme:

- Sledování výroby (MES systém)
- Dokument management systém (WORKFLOW)
- Monitoring strojního parku
- Modernizace excentrických lisů
- Řízení skladových operací (WMS systém)
- Průmyslové tiskárny etiket a čtečky čárových kódů
- Příhradové regály do centrálního skladu
- Šroubový kompresor Mattei
- Elektroerozivní drátová řezačka FANUC Alpha-C400iC
- Rovinná bruska Equiptop ESG-1224 NC
- Gravírovací laser Fiber MT-FP30
- 3D tiskárna 2-trysková BCN3D Sigma D25
- 3D skener s otočným stolkem Shining 3D EinScan-SP
- Nové síťové rozvody a obslužný hardware (server, aktivní prvky)

  

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 22.10.2020 v rámci Výzvy II. výzva Technologie - ITI Ostrava a Prioritní osy PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_296/0023757. 

 

foto/plakat_k_publicite_final.jpg

 

« zpět na úvodní stranu